Demobil Astro 2006-2007

Vår demobil 2006-2007 Chevrolet Astro 1995 års modell

repotage i  biltidningen Street Xtreme 2006