Modell
Pris
4795 Kr
12495 Kr
1960-64 Chrysler SANTA BARBARA
1960-64 Chrysler SANTA BARBARA
DAB+, 2x RCA
4 795 kr
RetroSound Paket
RetroSound Paket
Retrostereo, högtalare och aktiv baslåda
9 999 kr 11 999 kr
RetroSound Paket Delux
RetroSound Paket Delux
Retrostereo, högtalare, slutsteg och aktiv baslåda
12 495 kr 13 495 kr
Retrosound Chrysler Windsor DeLuxe Newport 1956 San Diego
Retrosound 1956 Chrysler Windsor DeLuxe Newport San Diego
Nu även med Minnes Backup!!
5 699 kr
1960-64 Chrysler SAN DIEGO
Retrosound 1960-64 Chrysler SAN DIEGO
DAB+, iPhone kompatibel, 3x RCA Minnesbackup!!
5 699 kr